Bộng a bhnhiệm Giám đốc Công annh Ninh Bình | Xã hội[ad_1]

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 10/5, t Nnh Ninh Bình đđ tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp sở của tỉnh này là Giám đốc Công and thnh of Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo ,o, chiều 10/5, tại trụ sng Công and tỉnh Ninh Bình, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thưởng Bộ Công an c công bố quyết định cộng Bộng Bộ Công and Tô Lâm vệ vi độ bà ệ bà ệ bà bà   ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï in your toe Phăm Văn Sơn, 48 thổi, Phó Giám đốc Công and tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công anh Ninh Bình, quyết định có hiệu lực từ ngày 8/5/2019. At the time of the quay, there was a tree in the throne of Hengng Dang, a nguyên Giám đốc Công and tỉnh Ninh Bình.

Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - 1nh 1Trung tướng Phạm Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Giám đốc Công an Ninh Bình, tán Nguyễn Văn Sơn – Ảnh: Hoàng Long

Tại buổi lễ, tái tá Phm Văn Sơn, tân Gám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực vụ giữ vững an ninh chính trị, trật t to a toàn xã hội, phục vục lực sự nghiệp phát tri kinn kinh tế-xã hội cha tỉnh Ninh Bình, xây dựng lựng long công and vững mạnh to diện.

Bộ Công an bám nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình - 2nh 2Ông Đặng Đức Tân, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình – Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

Trước đó, zang cùng ngày 10/5, tại trụ sở UNND tỉnh Ninh Nình, ngng Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Thnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đ công bố quyết định bổ nhiệm đối với ngng Đặng Đức Tân, Phó Chanh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/5/2019. T ,i buổi lễ công bố quyết định, Chanh Văn phòng UBND tỉnh Ninh B camn c camn k camt quyết tâm cùng tập thể lãnh à và cán bânn, nnn Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ tham mu, tổng hợp, phục vụ Hạt động chỉ đạo, ềiều hành của UBND tỉnh Ninh Bình.

Hoang Long

[ad_2]
Source link